Definitivt avbruten. IntSaab 2020 i Danmark.

Det senaste stora internationella Saab-evenemanget i år har nu äntligen avbrutits. Arrangörerna har hoppats på en tur till slutet. Men 2020 kommer att bli ett år utan IntSaab. Mötet från 7 till 9 augusti i Vingstad, mellan Vejle och Billund, kommer inte att äga rum.

IntSaab 2020 avbruten

Den främsta anledningen till avbokningen är den rättsliga situationen i Danmark. Det möjliggör tidigast större evenemang från den 1 september 2010. En annan är situationen vid gränserna. Sverige, med sin speciella väg i Coronakrisen och den höga dödsgraden, har hittills till stor del uteslutits från resor inom Europa.

Mot denna bakgrund återstod endast avbokningen. Enligt arrangören återbetalas avgifter som redan betalats för IntSaab. På webbplatsen ber de danska klubbarna alla deltagare som inte har betalat med kreditkort kontakta oss. Du behöver bankuppgifterna för returöverföringen.

Vad återstår? Hoppet på en framtid efter pandemin och önskan att vara värd för en IntSaab i Danmark 2024.