Sammansättningsförhandlingar ska äga rum den 23 mars

Vänersborgs tingsrätt gav i dag bifall till NEVS begäran om offentlig ackordsförhandling med sina borgenärer. Denna dom följer de senaste rapporterna om att ett betydande antal av borgenärerna är positiva till förslag där de med en fordran på över 500,000 50 SEK skulle betalas XNUMX% av det belopp som överstiger detta och alla mindre fordringar skulle betalas i sin helhet.
23rd vid 10: 00 i Vänersborg.

Vänersborg tingsrätt
Vänersborg tingsrätt

Reorganiserings förlängning väntar
Som nämnts i tidigare inlägg, dagens beslut var viktigt, men inte det mest kritiska eftersom det ännu inte finns något beslut om ansökan om att förlänga omorganisationsfasen med ytterligare tre månader. Detta beslut ska komma senare i veckan, så håll ögonen öppna för mer info.