NEVS vill ha fordringsägare att avskriva fordringar

NEVS beviljades en förlängning på 3 månader omorganiseringsprocessen på 2 december förra året. Nyckel vid tiden då situationen med fordringsägarna som minst två av dem var emot fortsättningen. Med mars 2nd deadline närmar sig nu snabbt och NEVS flagga tidigare denna månad att de kommer att behöva ytterligare en förlängning blir kreditgivarfrågan ännu mer pressande.
Idag meddelade NEVS att de skulle vilja att deras fordringsägare skulle komma överens om att avskriva en del av sina utestående fordringar. Trots detta finns det tecken i slutet av tunneln.

NEVS © 2015 saabblog.net
NEVS © 2015 saabblog.net

administratörsrapport Eric Lars Gustafsson publiceras idag, skuldreduktionen är en viktig del och han skickade en brev till alla fordringsägare med en begäran om att få dem och bekräfta i mars 2nd deadline.

Utfört i mars?
Omorganiseringsplanen, som beskrivs i administratörens rapport, är fortfarande riktad identisk med de tidigare publicerade planerna.
Frågan kring användningen av varumärket SAAB görs dock avgörande för förklaringen till varför ytterligare en förlängning av processen behövs. Förhandlingarna med SAAB AB gjordes först av NEVS men pågår tydligen nu direkt med "OEM" (Mahindra) och enligt uppgift framskrider, men en slutsats kan inte förväntas förrän de närmaste veckorna. Slutlig due diligence av NEVS av Mahindra kommer att ske så snart det finns enighet om varumärkeslicensen, följt av ett bindande avtal tidigast i slutet av mars.
Den andra “OEM” (Dongfeng) jobbar fortfarande med också inom ramen för ett utvecklingssamarbete (“Plan B"). Faktiska utvecklingsuppdrag arbetar på och förhandlingar pågår för att få Dongfeng att finansiera de faktiska kostnaderna de närmaste månaderna.

En tredje OEM
Slutligen "NEVS Industrial Services" (NIS), den del av kontraktstillverkningen som beskrivs som "Plan B"Bildades i slutet av förra året och NIS gick på marknaden i november. Gustafsson uppger i sin rapport att flera potentiella kunder har hittats, inklusive en tredje stor OEM som NIS har inlett förhandlingar om ett tillverkningsuppdrag med. Denna process hindras dock av det faktum att NEVS fortfarande är i omorganisation.

Ljus i slutet av tunneln
Så trots de negativa nyheterna för några av leverantörerna och det faktum att processen tar mer tid än planerat finns det tecken på att det finns ljus i slutet av tunneln.
Uppenbarligen måste överenskommelsen om SAAB-varumärkeslicenser nås, följt av styrelsens godkännande från Mahindra och bindande åtagande från Dongfeng. Återigen kommer Vänersborgs tingsrätt att vara avgörande för huruvida helheten eller inte process 2nd förlängning och nyckeln till det beslutet vill göra avtalen med fordringsägarna.

NEVS: s vd Mattias Bergman sa till P4 tidigare i dag att nå en överenskommelse ("sammansättning"I juridiska termer eller"ackord"På svenska) med fordringsägarna är en förutsättning för att NEVS ska kunna ansöka om avslutning av omorganisationsfasen och att" normal verksamhet "accepterar igen. Enligt Bergman kan då och först då förhandlingarna med de två OEM: erna avslutas.
NMEH, moderbolaget till NEVS, har säkrat finansiering för de kommande sex månaderna och det finns tecken på att ytterligare betydande lån kan erhållas via en kinesisk statlig bank.
På tal om Kina: den andra nuvarande aktieägaren i NEVS, staden Qingbo verkar visa några tecken på intresse för processen. Efter att ha väsentligen orsakat hela insolven (och därmed omorganisationen) försvann de från radaren, för att bara dyka upp igen i december genom ett delegationsbesök i Trollhättan. Förutom ett åtagande "att spela en mer aktiv roll i dialogen med de kinesiska myndigheterna" verkar det dock inte som om Qingbo kommer att spela en roll med finansiering snart.

Så kompositionen är nyckeln för ytterligare framsteg. Dagens begäran (eller krav) till borgenärerna stöds av Kreditorutskott vilket är en viktig signal. 26th, så mer nyheter då.

NEVS 'pressmeddelande text:
"En komposition för att komma ur omorganisationen

National Electric Vehicle Sweden AB, Nevs, ger osäkra fordringsägare ett kompositionförslag för att avsluta omorganisationen. Det skapar förutsättningarna för genomförandet av två stora OEM-företag och genomförandet av en ny affärsplan tillsammans med partners och ägare. Nevs ägare och ledning har noterat svårigheten att slutföra denna typ av komplexa förhandlingar under en omorganisation och riskpremien det innebär. De nuvarande förhandlingarna, tillsammans med två stora OEM, är främst inriktade på två spår som kompletterar varandra. Saab bilar är en global premiumprodukt. Det är ett joint venture i Trollhättan.

- Förhandlingarna fortskrider men vi ser också komplikationerna av att nå en överenskommelse när vi befinner oss i ett omorganisationstillstånd. Vår huvudägare har finansierat omorganisationen på egen hand och har för avsikt att få oss ur den. För att detta ska vara möjligt ekonomiskt måste vi nå en komposition med borgenärerna, säger Nevs VD Mattias Bergman.

I sammansättningsförslaget ingår en sammansättning på 50 procent för osäkrade borgenärer på fordringar över 500 000 SEK. Det innebär att från totalt 573 borgenärer kommer 469 att få sin fulla fordran betald, och 104 borgenärer får sina fordringar över 500 000 SEK minskade med 50 procent.

- Förutsatt att Nevs sammansättningsförslag accepteras, är det min bedömning att förutsättningarna är gynnsamma för att också nå en överenskommelse med en ekonomiskt stark OEM och därigenom möjliggöra en fortsatt affärspotential för borgenärerna. Med detta sagt är det min åsikt att det är fördelaktigt för borgenärerna att acceptera kompositionförslaget. Alternativet med en likvidation skulle sannolikt leda till en lägre utdelning flera år senare, säger administratören, advokat Lars Eric Gustafsson, Hamilton advokatbyrå.

Alla fordringsägare är inbjudna att träffas vid Nevs i Trollhättan på 26 februari."

6 tankar om “NEVS vill ha fordringsägare att avskriva fordringar"

 • Detta är en standardprocess när de omorganiserar företag och skriver ner sina skulder. Jag är förvånad över att de fick 50% standarden är 30% och att vissa till och med fick 100%. Det är goda nyheter, de har uppenbarligen kommit fram i förhandlingarna. Så jag ser fram emot att snart köpa en ny Saab EV.

  • blank

   Håller med och det är i huvudsak också uttalandet som Fredrik Sidahl gjorde i går. Intressant är att en av borgenärerna (Semcon) i dag uppgav att han var "förvånad" över kompositionsförslaget, vilket jag inte förstår eftersom ett mer eller mindre identiskt förslag cirkulerades vid den tidigare förlängningen under november / december-tidsramen. Skillnaden nu är att NEVS har för avsikt att följa upp det.
   Och ja, en ny SAAB EV skulle snart vara trevligt

 • blank

  bara en fråga: Varför skiftar NEVS (och Spyker i det närmaste förflutet) sina finansiella problem till sina fordringsägare? för mig som ser för lätt ut

  • blank

   Jag tror inte att det är unikt för NEVS eller Spyker att försöka minska skulden. Det är enkel ekonomi. Fredrik Sidahl, VD för leverantörsorganisationen FKG verkar hålla med. Han sade till SVT att "det skulle vara konstigt om de asiatiska intressenterna INTE skulle vilja se någon form av skuldminskning". Han nämnde faktiskt till och med att han tycker att NEVS-erbjudandet är relativt bra med tanke på omständigheterna. (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/inte-forvanad). Dessutom kommer du att kunna läsa i administratörsrapporten (länken ovan i huvudartikeln) att NEVS har varit relativt framgångsrika när det gäller att generera inkomster och därigenom minska sina egna skulder ytterligare.

   • blank

    >> att NEVS har varit relativt framgångsrika med att generera inkomster och därigenom minska sina egna skulder ytterligare. <

    Endast genom att sälja allt som är kvar utom bilar. De har krympt, har mindre skulder och mycket mindre att erbjuda också. Det verkar som om en potentiell investerare eller köpare letar efter vissa bitar snarare än efter en biltillverkare.

    Detta pekar verkligen inte på en potentiell SAAB-väckelse ...

    • blank

     Jag är inte säker på varför du skulle komma till den slutsatsen, Herbert. Som du kan läsa i administratörsrapporten var vad som gjordes för att generera inkomster / minska skulder en kombination av tjänster som tillhandahålls av Nevs Industrial Services (NIS), produktion av reservdelar till Orio, försäljning av flera verktyg till Orio, Försäljning av skrot och försäljning av MY14 9-3. Med förmodligen försäljningen av verktygen som det enda undantaget (även om det kan motverkas eftersom verktygen är modellspecifika och med undantag av 9-3 är ingen av de andra tidigare SAAB avsedda att produceras av NEVS), detta är all inkomst genererad från ”normal verksamhet”.
     Så en anledning till att NEVS nu har en konkret plan att komma ur omorganisationsfasen. Moderbolaget NMEH har nu säkrat medel som tillsammans med den extra inkomst som genereras genom normal verksamhet vill tillåta de kommande 6-månaderna då de två OEM-tillverkarna kommer till en slutgiltig slutsats. Det verkar osannolikt att NMEH skulle vara villig och kunna investera många gånger.

Kommentarer är stängda.