NEVS vill ha fordringsägare att avskriva fordringar

NEVS beviljades en 3 månads förlängning av omorganiseringsprocessen på 2 december förra året. Nyckel vid tiden då situationen med fordringsägarna som minst två av dem var emot fortsättningen. Med mars 2nd deadline närmar sig nu snabbt och NEVS flagga tidigare i månaden att de behöver ytterligare förlängning blir kreditorfrågan ännu mer pressande.
Idag meddelade NEVS att de skulle vilja att deras fordringsägare skulle komma överens om att avskriva en del av sina utestående fordringar. Trots detta finns det tecken i slutet av tunneln.

NEVS © 2015 saabblog.net
NEVS © 2015 saabblog.net

i administratörsrapport Eric Lars Gustafsson publiceras idag, skuldreduktionen är en viktig del och han skickade en brev till alla fordringsägare med en begäran om att få dem och bekräfta i mars 2nd deadline.

Utfört i mars?
Omstruktureringsplanen beskrivs i administratörens rapport.
Frågan om användningen av SAAB-märket görs fortfarande. Förhandlingarna med SAAB AB först göras genom NEVS men uppenbarligen nu sker direkt med "OEM" (Mahindra) och enligt uppgift framåt, men en slutsats är inte att vänta innan nästa par veckor. Final due diligence av NEVS från Mahindra kommer att ske så snart det finns en överenskommelse om varumärkeslicens, följt av ett bindande kontrakt i slutet av mars som tidigast.
Den andra "OEM" (Dongfeng) jobbar fortfarande inom ramen för ett utvecklingsbolag ("Plan B"). Dongfeng finansierar de faktiska kostnaderna under de närmaste månaderna.

En tredje OEM
Slutligen, "NEVS Industrial Services" (NIS), kontraktstillverkningsdelen som beskrivs som "Plan B"Vad bildades sent i fjol och NIS gick till marknaden i november. Gustafsson konstaterar i sin rapport att flera potentiella kunder har hittats. Denna process stängs av det faktum att NEVS fortfarande är i omorganisation.

Ljus i slutet av tunneln
I slutet av tunneln är det tydligt att det är i slutet av tunneln.
Avsikten är att avtalet om SAAB-varumärkeslicensiering måste uppfyllas, följt av styrelsens godkännande från Mahindra och bindande åtagande från Dongfeng. Än en gång vill Vänersborg tingsrätt vara kritisk eller inte helheten process 2nd förlängning och nyckeln till det beslutet vill göra avtalen med fordringsägarna.

NEVS 'VD Mattias Bergman uppgav att P4 tidigare idag som nått ett avtal ("sammansättning"I juridiska termer eller"ackordPå svenska) med fordringsägarna är en förutsättning för att NEVS ska kunna ta på sig uppgiften att "normal verksamhet" påbörjas igen. Enligt Bergman har de två OEM-tillverkarna kommit fram till.
NMEH, moderbolaget till NEVS, har säkrat finansiering för de kommande 6-månaderna och det finns tecken på att ytterligare betydande lån kan erhållas via en kinesisk statlig bank.
Talar om Kina: den andra nuvarande aktieägaren i NEVS verkar staden Qingbo visa några tecken på intresse för processen. Efter att de var helt förstörda försvann de från radaren, för att återkomma i december genom ett delegationsbesök i Trollhattan. Bortsett från ett åtagande. Det är inte möjligt att Qingbo kommer att spela en roll.

Så kompositionen är nyckeln till framtida framsteg som ska göras. Dagens begäran (eller krav) till fordringsägarna stöds av Kreditorutskott vilket är en viktig signal. 26th, så mer nyheter då.

NEVS pressmeddelande text:
"En komposition för att komma ur omorganisationen

National Electric Vehicle Sweden AB, Nevs, ger osäkra fordringsägare ett kompositionförslag för att avsluta omorganisationen. Det skapar förutsättningarna för genomförandet av två stora OEM-företag och genomförandet av en ny affärsplan tillsammans med partners och ägare. Nevs ägare och ledning har noterat svårigheten att slutföra denna typ av komplexa förhandlingar under en omorganisation och riskpremien det innebär. De nuvarande förhandlingarna, tillsammans med två stora OEM, är främst inriktade på två spår som kompletterar varandra. Saab bilar är en global premiumprodukt. Det är ett joint venture i Trollhättan.

- Förhandlingarna fortskrider men vi ser komplikationen att nå en överenskommelse när vi är i en omorganisation. Vår huvudägare har ensam finansierat omorganisationen och har för avsikt att få oss ut av det. Nevs VD, Mattias Bergman, säger: "Vi måste nå en sammansättning med kreditgivarna.

Sammansättningsförslaget innehåller en sammansättning av 50 procent för osäkrade fordringsägare på fordringar över 500'000 SEC. 573-fordringsägare 469 vill få full betalning och 104-fordringsägare vill ha sina fordringar över 500'000 SEK minskat med 50-procent.

- Under förutsättning att Nevs förslag till komposition godkänns, är det min bedömning att villkoren är gynnsamma och därigenom nå en överenskommelse med en ekonomiskt stark. Med detta sagt är det gynnsamt för fordringsägarna. Lars Eric Gustafsson, advokatbyrå i Hamilton. Alternativet för en likvidation

Alla fordringsägare är inbjudna att träffas vid Nevs i Trollhättan på 26 februari."

6 tankar om "NEVS vill ha fordringsägare att avskriva fordringar"

 • Enas och det är i huvudsak det uttalande som Fredrik Sidahl gjorde igår. Intressant sagt att en av fordringsägarna (Semcon) idag utgjorde "förvånad" av kompositionens förslag, vilket jag inte förstår som den senaste versionen i november / december-tidsramen. Skillnaden är nu att NEVS avser att följa igenom det.
  Och ja, en ny SAAB EV skulle snart vara trevligt

 • Jag är inte säker på varför du skulle komma till den slutsatsen, Herbert. Nevs Industrial Services (NIS), produktion av reservdelar till Orio, the försäljning av skrot och försäljning av MY14 9-3 s. Med undantag (även om det kan vara överdrivet eftersom verktygen är modellspecifika och med undantag av 9-3, är ingen av de andra tidigare SAAB avsedda att tillverkas av NEVS), detta är all inkomst genererad från "normal verksamhet".
  Så en anledning till att NEVS nu har en konkret plan att komma ur omorganisationsfasen. Moderbolaget NMEH har nu säkrat medel som tillsammans med den extra inkomst som genereras genom normal verksamhet vill tillåta de kommande 6-månaderna då de två OEM-tillverkarna kommer till en slutgiltig slutsats. Det verkar osannolikt att NMEH skulle vara villig och kunna investera många gånger.

 • Detta är ett standardförfarande när de omorganiserar företag och skriver ned sina skulder. Jag är förvånad över att de fick 50% som standarden är 30% och att vissa till och med fick 100%. Det är goda nyheter, de har uppenbarligen kommit iväg i förhandlingarna. Så jag ser fram emot att snart köpa en ny Saab EV.

 • >> att NEVS har varit relativt framgångsrik för att generera inkomster och minska sina egna skulder ytterligare. <<

  Bara genom att sälja allt som finns kvar men bilar. De har också krympt. Det verkar som om en potentiell investerare eller köpare letar efter vissa bitar istället för för en biltillverkare.

  SAAB-väckelse ...

 • Jag tror inte att försök att minska skulden är unik för NEVS eller Spyker. Det är enkel ekonomi. Fredrik Sidahl, VD för FKG leverantörsorganisation verkar vara överens. Han sa till SVT att "det skulle vara konstigt om de intresserade i Asien skulle vilja se någon form av skuldreduktion". Han gör faktiskt det han finner att NEVS erbjuder relativt bra med tanke på omständigheterna. (http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/inte-forvanad). Dessutom läser du i administratörsrapporten att NEVS har varit relativt framgångsrika för att generera inkomster och minska sina egna skulder.

 • bara en fråga: Varför skiftar NEVS (och Spyker i det närmaste förflutet) sina finansiella problem till sina fordringsägare? för mig som ser för lätt ut

Kommentarer är stängda.