företagsrekonstruktion

Den senaste veckan har varit fin händelserikt verkligen. Skulle NEVS-omorganisationen upphöra plötsligt eller fanns det hopp i alla fall? Nåväl vet vi åtminstone nu att processen kan fortsätta. Men fanns det också en serie helt nya tillkännagivanden som VD Mattias Bergman uttalade till pressen innan han gick in i rummet där borgenärsmötet ägde rum? Inte riktigt. Eller?

© 2014 saabblog.net
© 2014 saabblog.net

Vänersborg (systerstad till Trollhättan och tingsrättens hemvist där målet ligger) var återigen centrum för (SAAB) världen på onsdagen. Även om uppenbarligen inte valdeltagandet var lika överväldigande som 2011 när SAAB Automobile AB gick igenom en liknande övning, var rummet full av både borgenärer och press. Särskilt frånvarande var dock Kai-Johan Jiang, NEVS ordförande och majoritetsägare. Företaget representerades av VD Mattias Bergman och flera medlemmar i ledningsgruppen, inklusive kommunikationsdirektör Mikael Östlund.

företagsrekonstruktion
Syftet med dagen var att få domstolen att fatta ett beslut om huruvida rekonstruktionen skulle kunna fortsätta eller inte. Men vad är "rekonstruktion" ändå? För många icke-svenskar "företagsrekonstruktion"(Översatt:" företagsomstrukturering ", men jag kommer att använda termen" omorganisation "från och med nu eftersom det också officiellt används av administratören) är ett okänt begrepp, och jag tror att det kan vara användbart för tidigare och framtida referens att försöka förklara det.

Medan jag har en juridisk expert kan man beskriva omorganisationen som en process för en administratör som utses av en tingsrätt. Nyckeln till denna bedömning är därför att skydda borgenärernas intressen och se vilka möjligheter det finns att få ekonomiskt överenskommelse med dem.

För att en omorganisation ska ske några förutsättningar måste uppfyllas. Den första är det under överskådlig framtid. Den andra är att det finns en rimlig chans att rekonstruktionen ska lyckas.

2011 betyder inte att konkursen kan undvikas.

Oberoende av vem som tillämpar administratör måste utnämnas av domstolen. Den här personen har en bra förståelse och erfarenhet och är en erfaren advokat.

När företaget ansöker om omorganisation (vilket hände i fallet med NEVS) måste följande handlingar lämnas till domstolen: 1) sammanfattning av den nuvarande ekonomiska situationen och skäl för oförmåga att uppfylla ekonomiska skyldigheter 2) översikt över hur företaget planerar att driva sin verksamhet i framtiden och hur ett avtal kommer borgenärerna att nås 3) förslag till en administratör.

Om domstolen godkänner ansökan (vilket den slutligen gjorde den 29 augusti efter att den avslog dagen innan), utser den administratören (Lars-Eric Gustafsson) och ett borgenärsmöte (8 oktober).

Domstolsbeslutet, så att företaget under omorganisationsfasen inte får betala några skulder, kan kontrakten avbrytas Övriga skulder med tillstånd från administratören. I praktiken betyder det att administratören tar verkställande ansvar från verkställande direktören. En annan viktig punkt är att lönerna för personalen är täckta av staten ("statlig lönegaranti").

Inom tre veckor efter beslutet a möte med fordringsägarna måste hållas. Under detta möte ska en preliminär omorganisationsplan läggas fram för domstolen. Omorganisationsprocessen kommer att upphöra om domstolen anser att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att återuppbyggnaden ska kunna fortsätta, varvid det logiska nästa steget är konkurs. Om emellertid domstolen anser att de nödvändiga villkoren är uppfyllda, a borgenärer utsetts. Finansiering, strukturella förändringar i företagsstrukturen och eventuella personalförändringar.

Normalt tar en omorganisationsprocess upp till tre månader (så i det här fallet fram till november 29th), men kan vara under 3 månader, med högst ett år.

SAAB AB i Linköping upphävde enligt uppgift NEVS rätten att använda SAAB-varumärket. © 2014 saabblog.net
SAAB AB i Linköping upphävde enligt uppgift NEVS rätten att använda SAAB-varumärket. © 2014 saabblog.net

Så varför är detta relevant?
Jag kunde bara sammanfatta ovanstående på några få rader, men med tanke på den olika karaktären av denna resa till andra länder rättssystem (jag tror bara "kapitel 11" i USA är något jämförbar och det finns liknande förfaranden i Brasilien och Danmark) detta förhoppningsvis är meningsfullt sammanhang till det som ibland känns som en mystisk process.

Som vi vet beslutade domstolen på 8th För att möjliggöra fortsättning av omorganisationsprocessen tillsattes en fordringsägarkommitté bestående av representanter från det svenska skattekontoret, Leannova Engineering, Orio, Hewlett Packard, Plastal och fackföreningarna IF Metall och Unionen. Ingen av medlemmarna har beslut eller vetorätt.

Så i alla fall ganska goda nyheter, eftersom alternativet troligtvis skulle ha varit konkurs.

Detta till förmån för fordringsägarna och senare beslutade domstolen för. För borgenärer kan en konkurs vara en lösning när utsikterna är så mörkt gjorde det verkar det minsta av de två onda ting, men i detta fall det material som presenteras var mer positiva till en fortsättning, åtminstone ur ekonomisk synpunkt. Enkelt uttryckt: tillgångarna NEVS har på böckerna uppväger skulder (ca SEK 2,6M eller USD 330M.) Och det finns en hygglig chans gjorde NEVS 'uppgav avsikt att betala alla sina räkningar i (ca SEK 800B eller USD 100M.) fullständig faktuell verklighet om de i själva verket kommer att stanna i drift.

Vänersborgs meddelanden
En annan anledning är uppenbarligen den faktiska omorganisationsplanen. Jag skrev om detta i "Plan B"Tidigare och på 8th Några ytterligare detaljer delades av Lars-Eric Gustafsson och Mattias Bergman:

 • De nuvarande ägarna har investerat runt SEK 3 miljarder / USD 390M.
 • Det finns tillräckligt med anledning att tro att företaget vill fortsätta att göra affärer och att inga skulder måste skrivas av.
 • Det finns fyra inkomstkällor för NEVS under återuppbyggnadsfasen: nuvarande ägare, extra lån och reservdelar från fordonstillverkarna.
 • Orsakerna till de finansiella frågorna är bland annat de mycket betydande investeringar som behövs för att utveckla elfordon och det faktum att minoritetsägare staden Qingdao krävde att NEVS byggde bensinbilar, vilket inte planerades i den ursprungliga affärsplanen. Qingdao förbundit sig att köpa en stor mängd av dessa bilar men följde tyvärr inte igenom och gav aldrig utlovat 1,1 miljarder kronor / 140 miljoner USD, vilket var den omedelbara orsaken till betalningssvårigheterna.
 • Försvars- och säkerhetsföretag SAAB AB upphävde licensen för NEVS att använda SAAB-märket när återuppbyggnadsprocessen startade. NEVS förväntar sig att kunna återfå rättigheterna.
 • NEVS har förlorat SEK 1,4 miljarder / USD 180M eftersom det förvärvade tillgångarna från SAAB Automobile-konkursboet under sommaren 2012.
 • När NEVS började producera 9-3 igen, blev SAAB Automobile-konkursboendet rädd för eventuell överträdelse av GM-ägda patent, vilket har bromsat förhandlingarna mellan NEVS och de två asiatiska bilfabrikanterna. Detta är anledningen till att konkursboet har blivit stängt för nevs fastighetsbolag och i sin tur varför nevs inte kan säkra de nödvändiga betydande extra lånen de ekonomiska svårigheterna och återuppbyggnaden.
 • NEVS har förhandlat med två asiatiska bilfabrikanter i flera månader. De två tillverkarna slutar varandra och varandra under de senaste två veckorna. Förhoppningen och förhoppningen är att kontrakten (förmodligen 11 olika) kan undertecknas före utgången av deadline (29 November).
 • Trollhattan har kapacitet för 190,000-bilar och målet är att nå den volymen.
 • Den senaste tidens minskning av personalen av 155-arbetstagare krävdes för att spara betydande kostnader.
 • Utveckling för modellår 2016-versionen av 9-3 hade avancerat bra men har varit pausat sedan början av de ekonomiska svårigheterna.
 • Phoenix-plattformen är nyckeln till framtiden eftersom NEVS planerar att lansera fyra nya modeller baserade på den och därmed kommer att erbjuda en bredare produktportfölj än SAAB Automobile någonsin haft. Planen är att bilda ett joint venture med en av förhandlingspartnerna. Detta företag planerar att göra en investering med "tvåsiffriga miljarder" för att starta produktionen och vidareutveckla Phoenix-plattformen som grund för dessa framtida SAAB-modeller, som släpps två år efter att avtalet undertecknats. Plattformen kommer också att erbjudas andra biltillverkare som grund för sina egna bilar.
 • "Planera A"Återstår den viktigaste och föredragna strategin, men en"plan B"Finns tillgänglig. "B" vill bara gå in i huvudspåret om och när det gör det med partnerna i "A" kan inte ligga inom rimlig tid.
 • NEVS vill kunna utveckla och tillverka kompletta bilar till andra märken.
 • Omorganisationskostnaderna under oktober och november beräknas vara cirka 35 miljoner SEK / 4,5 miljoner USD per månad.

Så vad är det något nytt?
Inte riktigt om du har läst den preliminära återuppbyggnadsplanen. vad var i lönsamheten hos Lars-Eric Gustafsson och Mattias Bergmans planer.

Vad tycker jag? Inte att det spelar någon roll för mycket, men riktigt tror jag att planerna kan vara meningsfulla, förutsatt att NEVS kronjuveler (med Phoenix-plattformen i synnerhet) är lika attraktiva, kraftfulla och flexibla som vi är gjorda för att tro.
Mycket har skrivits i media om det arbete som måste göras för att bygga upp förtroendet för SAAB-märket, utformningen av de nya modellerna, ombyggnaden av en återförsäljare och tjänstekanal och mycket mer. Allt sant och viktigt, men säkra långsiktiga investerare / medeägare med mycket djupa fickor

8 tankar om “företagsrekonstruktion"

 • Tack för den detaljerade informationen avbryta rekonstruktionen.

  Men är det verkligen så lätt för NEVS att omforma fabriken så att alla andra bilar - eller kanske olika bilar samtidigt - kan produceras? För varje ny bil måste nya maskiner byggas och installeras.

  Den andra punkten är plattformen. Jag kan inte riktigt tro att denna plattform är intressant för större biltillverkare, för de har alla sina egna. Därför tror jag att licensen för Phoenix-plattformen bara är för vissa mindre tillverkare som Lotus eller asiatiska tillverkare intressanta (inte Toyota, Nissan, Mazda, ...). Och jag är inte säker på om det ger tillräckligt med pengar.

  Jag hoppas verkligen att planen a kommer att fungera, för med den aktuella informationen tror jag inte att vi kommer att få nya Saabs när NEVS måste välja Plan b.

  • Många källor har genomgående sagt att en av fördelarna från fabriken i Trollhättan faktiskt är att den är en av de mest moderna och flexibla runt. Vi har sett bevis på detta med att alla olika modeller (9-3 Sedan, Combi, Cabriolet, 9-5 Sedan och Combi) rullar av den enda produktionslinjen medan det i de flesta andra fabriker skulle vara ett omöjligt uppdrag. Jag är säker på att det kommer att bli en hel investering att anpassa fabriken för att stödja flera ytterligare bilplattformar, och trots att det inte är NEVS föredraget alternativ är det möjligt och det verkar livskraftigt.
   När det gäller frågan om Phoenix kan säljas till andra tillverkare tror jag att svaret är ja. Utvecklingen av basplattformen (som i sin tur kan ligga till grund för många olika modeller) är en miljontals investering för alla biltillverkare. Att dela en plattform mellan varumärken har gjorts tidigare och jag tycker återigen att det är lönsamt. Måste det vara en stor tillverkare för att göra det till en framgång? Jag tror inte det. Det kan finnas flera men även PSA (Peugeot Citroën) har ryktats vara i samtal. En annan tanke är den kinesiska marknaden. Det kanske låter mycket osannolikt för många just nu, men med tanke på att Kina först förra veckan överträffade USA som världens största ekonomi ger det ett annat perspektiv, särskilt på medellång till lång sikt.

 • Mycket bra översikt ger hopp om att dessa planer kan realiseras, framtiden är starkare än någonsin tidigare.

 • Michél tack för din mycket intressanta sammanfattning. Jag är väldigt nyfiken på presentationen som presenteras på onsdagen. Det finns många anledningar. Eftersom Presentation använder saab-märket och kanske vill vi höra några nyheter? På andra sidan tror jag att Mahindra inte skulle vara en presentation och inte Herr Bergmann. Spännande tider.

  • Tack, skol.93. När det gäller varumärkesfrågan finns det definitivt ett antal saker som inte stämmer överens. Om SAAB AB till exempel helt har upphävt rätten, varför använder NEVS i all sin officiella kommunikation (inklusive presentation i Vänersborg) fortfarande logotyp ? Mycket inkonsekvent och kan vara en indikation på att beslutet från SAAB AB inte är så svartvitt som det verkar.
   Min mening är att nyckeln är att få rätt långsiktiga investerare undertecknade nu. Om de kan ge den förtroende och det förtroende som SAAB AB kräver för att licensiera namnet tillbaka, hoppas jag att de kommer att göra det.
   I detta sammanhang är Mahindras roll (förutsatt att de verkligen är en av de parter NEVS förhandlar med under "Plan A") intressant eftersom de rapporteras vara en betydande partner för försvars- och säkerhets -SAAB.

 • Tack Michel, för en heltäckande och en intressant sammanfattning av situationen i Trollhättan. Du kan ändra lite hoppfullt. Saab är som katten, har minst nio liv….
  Det är mycket svårt att gräva i Bromölla i engen, en annan mycket trevlig tillställning med många både gamla och unga Saab-entusiaster.
  // Edwin Punt, Borås

Kommentarer är stängda.