SAAB News: Saab är värd 3,6 miljarder kronor

Uppdateringen 10: 51

Den ansvariga tingsrätten för Saab Automobile ligger i grannkommunen Vänersborg. Det fanns idag till 9.30 två stora lådor. Innehållet är noteringen av Saabs skulder och företagsvärde. Värdet på Saab Automobile AB och dess dotterbolag Saab Tools AB och Saab Powertrain sägs vara 3.6 miljarder.

Skulderna är många gånger högre, vid 13 miljarder kronor. Un eftersom Sverige redan noterats är det land av öppenhet, där du kan hitta intäkter och skatteskuld om sina grannar på Internet, det finns också en sammanfattning av situationen på webben. Saabs administratörer av Wistrand har gjort en förteckning online.

Förpliktelserna från den gamla ägaren GM uppgår till 2.2 miljarder kronor. Amerikaner prioriteras över alla andra fordringsägare, eftersom påståenden baseras på önskat lager. Om det verkligen var så skulle GM vara bra ut ur frågan. Ett berg av icke-rösträtt preferensaktier som var långsiktiga oselaterade skulle ge en bra liten vinst.

Inklusive icke-reala goodwill är Saab Parts AB, som inte heller påverkas av konkurs. Saab Parts AB i Nyköping är under statligt frihetsberövande, men bör säljas i ett komplett paket med resten av gruppen. Insiders rapporterar att delarna AB bör ha minst en gång till 2.5 till 3 miljarder kronor. Vilket är också över det angivna bokförda värdet, vilket är mycket lågt. Således skulle den svenska staten ha kommit bra ut från garantin för EIB-lånet och hela företaget skulle vara värd omkring 6-miljarder kronor.

Fortfarande ett fyndpris för det traditionella svenska varumärket. Händelserna i Vänersborg är resultatet av ett turbulent förflutet med en oansvarig ägare. Men som jag sa, förbi, så över.

Viktigare är de bud som måste göras idag bindande. En epok hamnar i Vänersborg. I ett advokatkontor i Stockholm kunde man börja ny. Kanske hörs mer i slutet av dagen. Vi stannar stilla.

Text: tom@saabblog.net