SAAB News: De (för tillfället) senaste Saabs byggs

Efter nästan ett års stillastående byggs de sista Saaberna i Stallbacka. TV-stationen rapporterar "TV 4 Nyheterna Väst ”. Under den senaste veckan hade ANA i Trollhättan köpt de 50 senaste bilarna på monteringslinjerna från administratörerna, tillsammans med 46 bodyshells.

Saab-anläggningen Trollhättan
Saab-anläggningen Trollhättan

Redan på den rena rykten i sammansättningen av de sista Saabarna registrerade ANAs VD Joachim Lind en stor efterfrågan på de sista bilarna från Trollhättan.

Särskilt i Skandinaviens länder var efterfrågan i försäljningen av Saab-företagets flotta enorm, Saab har ett lojalt följe.

Text: tom@saabblog.net