SAAB Blog: Underhåll!

Under de kommande 24-timmarna kommer vi att göra några databasuppdateringar och förbättringar av servern. Kanske kan bloggen vara otillgänglig för tillfället och kommentarer går förlorade genom arbetet. Nyheter om vårt favoritämne följer efter att arbetet har slutförts.