Rädda Saab - Brev för att rädda Saab-museet

Räddning Saab har kämpat för Saab tidigare och har gjort mycket för Saab. Tja, i den proverbiala sista minuten kommer du att vara aktiv igen och erbjuda vår hjälp för att rädda Saab-museet. Brevet skickades igår med post till Paul Akerlund, borgmästare i Trollhättan, Peter Backström från Saab-museet och Tore Helmersson från Innovatum.

För att hålla Saab-samfundet informerad lämnar vi brevet med tillstånd från Rescue Saab.

Kära herr eller fru.

Som publicerat i media har vi lärt oss om ditt budgivningskonsortium
”Innovatum” om planerad bortskaffande av Saab-museet Trollhättan.

Som auktoriserad Saab-återförsäljarorganisation "mobilforum Saab Dresden / Tyskland"
och som upphovsmän till det globala ”Rescue Saab” -initiativet är vi
allvarligt intresserad av bevarandet av Saab-museet i Trollhättan
och är mycket glada att höra om förekomsten av ett konsortium som din.

Vi skulle vilja erbjuda dig följande support:

Tack vare vårt ”Rescue Saab” Internetinitiativ med mer än 20,000 XNUMX
registrerade Saab ägare och älskare samt våra partners, inklusive
”Verein SAAB-REISEN” och SaabBlog Tyskland, vi avyttrar åtgärder och medel
att kommunicera din budgivning till en stor allmänhet, som kan höja
uppmärksamhet och skapa något slags tryck.

Via vårt "Rescue Saab" nyhetsbrev vill vi också kommunicera ditt
donationsform för museets bevarande samt en inbjudan att gå med
Ditt konsortium som ny medlem.

Vi vill gärna erbjuda dig vår pålitliga och väl accepterade internetplattform
det kommunikativa stödet främjar och sprider ordet av din budgivning
konsortiet. Dessutom skulle vi vidarebefordra alla allvarliga eller ekonomiska förfrågningar
till dig. Vårt erbjudande är kostnadsfritt på grund av bevarande av Saabs
tradition, åtminstone vad gäller ett museum, är en fråga om vårt hjärta.

Intresserad?

Vänliga hälsningar,
Michael Hesse, VD mobilforum Saab Dresden / Tyskland
Patron av räddnings Saab-initiativet

Text: tom@saabblog.net