Saab News Trollhättan: Krediteringsutskott på kontoret

Ett kort meddelande från Trollhättan. Saab-rekonstruktionen fortsätter och Vänersborgs domstol har utsett ledamöternas medlemmar. Förutom företrädare för facket IF Metal och unionen är också delegater från skattemyndigheten, teknikleverantör Semcon och den finansiella tjänsteleverantören GMAC ombord.

Utskottet stöder den fortsatta omstruktureringen av Saab till framgångsrikt genomförande. Utskottet övervakar på uppdrag av fordringsägarna om återuppbyggnaden kan fortsättas och om investerarna tillhandahåller de engagerade fonderna.

Således har ett annat viktigt inslag i den framgångsrika ombyggnaden av Saab börjat.

Text: tom@saabblog.net