Saab News Sweden: Statligt stöd till Saab?

Den svenska regeringen verkar beredd att spela en aktiv roll i Saabs räddning. Flera källor rapporterar att förvaltningen i Stockholm är redo att ersätta Saabs lån med EIB i Luxemburg med statliga medel.

Målet är att använda statsskuldförvaltningen för att omvandla pengarna till svenska bilbestånd och sedan sälja aktiepaketet till en (kinesisk) investerare.

Guy Lofalk, den domstolsutnämnda administratören, var i Kina förra veckan och hade ett möte med Youngman, Pang Da och Geely där. Geely är bara intresserad av delar av Saab.

Lotus Youngman, en av investerarna, har nu pratat med Dagens Industri. "Saab har ännu inte uppfyllt alla villkor," sa Rachel Pang från Youngman. "Så länge villkoren inte är uppfyllda kan vi inte betala". Saab väntar fortfarande på 70 miljoner euro i licensavgifter.

Meddelandet låter bra och jag gillar det. Eftersom EIB-lånet på 2.2-miljarder kronor hänger i flera månader som en kvarnsten runt Saabs hals. Det hindrar någon entreprenörsutveckling och jag förstår att ingen investerare kommer att ge dig ett öre om inte lånet från den luxemburgska banken har ersatts.

Om Saabs svenska stat lyckas ta sig ur EIB: s grepp är det ett stort steg för Saab mot framtiden. Detta steg kan också vara ett beslut för nästa NDRC-beslut i Peking.

Text: tom@saabblog.net