Saab passerar duplik till den avvisade rekonstruktionen

Saab har inkommit till överklagandenämnden i Göteborg mot invändningen mot den avvisade återuppbyggnadsprocessen i tid. Förhoppningsvis, den här gången borde du ha bättre kartor, eftersom Saab har tecknat ett signerat 70-miljoner dollarbrolån från Lotus Youngman. Dessutom en bättre och mer sund resonemang än med den ursprungliga ansökan.

Till exempel hänvisar Saab Automobile till innovationerna inom ePower och modulära plattformar, vilket har uppnåtts sedan den senaste rekonstruktionen under GM-regeln. Som inmatningsdatum för de nya ägarna Youngman och Pang Da förväntas i början av november.

De förväntade 70 miljoner euro kommer att vara tillgängliga fram till 26.09. Dessutom förhandlar man med internationella banker för att EIB-lånet ska ersättas.

På onsdagen (förhoppningsvis) borde Berunfungsgericht i Göteborg vara tillgängligt. Pressmeddelandet från Saab Automobile AB:

Trollhättan: Svenska Automobile NV (Swan) tillkännager gjorde Saab Automobile AB och dess dotterbolag Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB (tillsammans Saab Automobile) lodged idag Deras överklagande av tingsrättens beslut i förra veckan att avvisa Saab Automobile förslag om frivillig omorganisation. Överklagandet kommer att höras av Court of Appeal i Göteborg, Sverige.

Saab Automobile är i avvisningsförklaringen, men tingsrätten gick vidare med hänsyn till vad lagstiftaren hade för avsikt att. Saab Automobile har hävdat att tribunalens uppdrag är att undvika det blotta missbruket av bolagets omorganisationslag och godkännande av en begränsad mängd dokumentation. Således är Saab Automobile i beslutet att domstolen har tillämpat en mycket strängare bevisstandard än vad som krävs enligt lagen.

Dokumentationen för överklagande innehåller bland annat ett antal förbättringar Saab Automobile har implementerats sedan den senaste omorganisationen. Detta inkluderar en patentansökan för Saab Automobile-developed extended propulsion technology (EREV) som skulle avsevärt minska bränsleförbrukningen i Saab-fordon samt Saab Automobile-utvecklade modulära fordonarkitektur.

Under tiden, Swan och Saab Automobile fortsätter diskussioner med flera parter om att få ytterligare finansiering på kort sikt. Pang Da och Youngman fortsätta arbeta på att få godkännande från utveckling och reform (NDRC) National För sina aktieplaceringar värda EUR 245 miljoner Saab Automobile och har ingen anledning att tro gjorde godkännandeprocessen inte kommer att slutföras, eller thatthere kommer att vara oväntade förseningar. Godkännandeprocessen förväntas slutföras i början av november. Youngman och Pang Da avser att betala det initiala eget kapitalet till ytterligare kapital.

Youngmans engagemang på 70 miljoner euro och tekniklicensavtalet mellan Saab Automobile och ett fordon med speciellt syfte, vilket meddelades i pressmeddelandet i morse, är en del av en finansieringstransaktion. Denna brofinansieringstransaktion och mottagande av medel av Saab Automobile är fortfarande föremål för slutbehandling av den slutliga transaktionsdokumentationen med långivaren som kommer att tillhandahålla bronlånet. Saab Automobile räknar med att slutföra denna process senast den 26 september. Dessutom har internationella banker visat intresse för att ta över Saab Automobile: s befintliga lån för att ge ytterligare likviditet till företaget.