Saab Press Release: Uttalande av Victor Muller

Saabs VD Victor Mullers till synes felaktiga kommentarer om eventuella lönebetalningar diskuterades i pressen idag och skapade viss oro. Saab respektive SWAN har därför lagt följande text till pressen.

Zeewolde, Nederländerna, 9 september 2011 - Under de senaste dagarna har Saab Automobile AB: s VD och styrelseordförande Victor Muller gjort uttalanden om att företaget är i stånd att göra lönebetalningar till sina anställda men inte skulle kunna göra det på grund av laglig begränsningar.

Dessa uttalanden har tyvärr lett till tolkningen att medlen skulle vara tillgängliga inom Saab Automobile AB. Victor Muller upprepar dock att de medel som han hänvisade till inte och aldrig har funnits inom Saab Automobile.

Victor Muller betonar det faktum att Saab Automobile i alla avseenden är i full överensstämmelse med svensk lagstiftning när det gäller avslöjandeprocessen för den svenska tillsynsmyndigheten 'Kronofogdemyndigheten' och har varit och kommer att vara helt transparent i detta avseende. Victor Muller beklagar att hans uttalanden har misstolkats felaktigt.