Saab Automobile AB ansöker om rekonstruktion

Saab Automobile lade fram ansökan om återuppbyggnad till Vänersborg tingsrätt klockan 09:00 i dag. Saabs dotterbolag Saab Parts AB och de utländska, oberoende filialerna godtas från ansökan. Saab Tyskland tillhör Sverige, är bara en gren - inte lagligt oberoende - därför också påverkad av återuppbyggnaden.

Saab Tools AB och Saab Powertrain AB påverkas också av rekonstruktionen. Återuppbyggnadsprocessen kommer antagligen att ta 90 dagar, under vilken tid Saab Automobile AB syftar till att förbättra konkurrenskraften och hitta en solid finansiell bas med de nya medeägarna Pang Da och Youngman.

Förmodligen kommer arbetstillfällen att minska i Sverige. På produktionsområdet finns det för många anställda ombord. Nu behöver Saab godkännandet av återuppbyggnaden av den behöriga tingsrätten.

Det kommer att bli en presskonferens i eftermiddag. Saabs pressmeddelande om rekonstruktionen:

Trollhättan: Svenska Automobile NV (Swan) tillkännager gjorde Saab Automobile AB och dess dotterbolag Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB (tillsammans Saab Automobile) kommer ansöka om frivillig omorganisation idag på 09: 00 CET med tingsrätten i Vänersborg, Sverige. Swan och Saab Automobile är av den uppfattningen att, med tanke på Saab Automobile nuvarande begränsade ekonomiska resurser kommer en frivillig rekonstruktion innebär de bästa förutsättningarna för att använda befintliga resurser på det mest effektiva sättet. Pang Da och Youngman i väntan på inflödet av eget kapitalbidrag.

Den föreslagna frivilliga omorganisationen vill vara en självstyrd, rättslig process enligt svensk lag. Som en del av processen har Saab Automobile formulerat en omorganisationsplan som innehåller ett antal aspekter som syftar till att minska och skapa en livskraftig, konkurrenskraftig och oberoende organisation. Denna omstruktureringsplan kommer att presenteras mer ingående inom tre veckor efter inlämningen, även om denna period kan förlängas av domstolen.

Efter domstolens godkännande kommer den frivilliga omorganisationen att genomföras under en första period på tre månader. Om så krävs kan omorganisationsperioden förlängas med ytterligare tre månader, högst tolv månader. Swan och Saab Automobile är övertygade om att de kommer att säkerställa ytterligare kortfristig finansiering för omorganisationsperioden och är för närvarande i förhandlingar med flera parter om att erhålla sökmedel. Finansiering för Saab Automobile för att avsluta omorganisationen har publicerats den 1 juli 2008. 4, som är men föremål för vissa godkännanden.

Saab Automobile Medarbetare ska göras. I augusti väntas lönerna betalas inom kort tid efter domstolens godkännande. När det gäller utestående skulder till fordringsägare, kommer Saab Automobile söka stöd för sina fordringsägare för omorganisationen processen och är säker på att det kommer att få detta stöd, särskilt eftersom Saab Automobile syftar till fullt inlösen av utestående skulder.

Saab Automobile har föreslagit att domstolen utser svensk advokat Guy Lofalk som administratör, som är den framgångsrika 2009 Saab Automobile-omorganisationen. Victor Muller, VD för Swan och VD för Saab Automobile, och Saab Automobile Management Team vill samarbeta nära administratören med att genomföra omorganisationsplanen. Den frivilliga omorganisationen kommer att omfatta Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Tools AB. Alla andra enheter, inklusive Saab Parts AB och alla utomeuropeiska enheter som Saab Storbritannien och Saab Cars Nordamerika, är undantagna från omorganisationen.

Den rekonstruktionsplan innehåller en plan för hur Saab Automobile ledning förväntar att förbättra Saab Automobile affärsmodell med betoning på den på oberoende, lean och konkurrenskraftig organisation. Många viktiga delar i Saab Automobiles ursprungliga affärsplan är fortfarande intakta. Genom lanseringen av en helt föryngrad produktportfölj, partnerskap med kinesiska företag Pang Da och Youngman thatwill säkra tillgången till världens stora största och snabbast växande marknad och en stark och globalt varumärke, är Saab Automobile väl positionerat för att förverkliga sitt mål att bli en livskraftig oberoende bilproducent.

Victor Muller, vd för Swan och VD och styrelseordförande i Saab Automobile, säger: "Eftersom att säkra den långsiktiga finansieringen genom villkorade avtal med Pang Da och Youngman, som båda stödjer detta frivilliga omorganisationen har vi fokuserat på att säkra finansiering för att överbrygga perioden tills vi tar emot sina medel. Vi har dragit slutsatsen att vi är beredda att tillhandahålla nödvändig tid, skydd och stabilisering av verksamheten.

"Jag tror att Saab Automobile vill bli starkare från denna process. Potentialen för Saab Automobile som en livskraftig, oberoende premium biltillverkare är där, vilket framgår av föryngring av vår produktportfölj, cirka 11,000 order och den villkorliga långsiktig finansiering redan på plats genom bindande avtal med Pang vill Da och Youngman gjorde Ge oss tillgång till den kinesiska marknaden. "

Vem vill uttrycka min djupa tacksamhet till våra anställda, återförsäljare, leverantörer och andra intressenter Jag inser att vi har testat sitt tålamod hårt, men det har varit uppmuntrande att se att våra anställda, återförsäljare, leverantörer och andra intressenter i allmänhet har haft den här tuffa perioden. En framtid för Saab Automobile. "

Text: tom@saabblog.net