Saab Sverige: Uppdatering om nuvarande situation

Som vi vet är insatserna i full gång för att ge Saab stabil brofinansiering, vilket möjliggör produktionsstart och återbetalning av EIB-lånet.

David Kahlizad, chef för Endeavour, lovar mer än 3 miljarder kronor. Hans vice president, Mark Resnick, gjorde sitt första uttalande i en intervju på schemat. Han talar om flera dagar i jämförelse med den lokala tidningen i Trollhättan och anger sedan sin tidsram på cirka 10 dagar.

Detta bekräftar informationen tillgänglig för oss igen. Kommer vi snart att se en löpande fabrik? Det skulle vara trevligt, dagen börjar åtminstone från Saabs synvinkel.

Text: tom@saabblog.net