Saab News Sweden: Nyheter från Kronofogden

Idag var en blandad dag för Saab i Sverige. Konkursansökan mot Saab-dotterbolaget ”Saab Tools AB” drogs slutligen tillbaka. Det fanns heller inga ytterligare ansökningar till tingsrätten i Vänersborg. Vilket är goda nyheter. Om Saab var ett tyskt företag skulle ytterligare ett dussin ansökningar ha följt idag.

Detta är tydligen en allvarlig skillnad mellan svenskarna och tyskarna. Lars Thunberg från Sweparts har oavsiktligt varit efterfrågad med svenska medier de senaste dagarna. Han var synlig obekväm och ursäktade nästan för konkursansökan. I flera intervjuer sa han att det hade varit "dåligt för honom att ha dragit Saab i avgrunden". För hans företag är de 5.9 miljoner kronorna 8-9% av den årliga omsättningen. Det är tydligt vilken betydelse denna efterfrågan har för Lars Thunberg. Han ser fram emot att samarbeta med Saab, sa han upprepade gånger, och är mycket glad över avtalet. Inte ett förargelse, tvärtom. Det var bara liten kritik av ledningen, som upprepade gånger inte lyckades hålla löftena.

I Tyskland skulle Saab inte få en chans från denna leverantör och den skulle inte visa förnyat förtroende. Inget betalningsschema accepteras heller. Svenskarna är olika, de sticker samman när de är osäkra och - tänker på lång sikt. Som tar oss till Kronofogden.

Kronofogden har delgivit 42 ansökningar om verkställighet till företaget i Stallbacka. Finansieringsbeloppet uppgår till 17.9 miljoner kronor, dvs. cirka 2 miljoner euro. Som det blev känt idag invände Saab Automobile inte. De högsta kraven kommer från Kongsberg Automotive AB med 4.3 miljoner kronor och Fasitet PDE AB med 4.8 miljoner kronor.

Kreditorerna har nu en titel som kan driva gäldenärtillgångar. Av 42-innehavarna med titel har endast 8-fordringsägare ansökt om verkställighet, inklusive Kongsberg Automotive. Majoriteten av fordringsägare ser fortfarande Saabs framtidsutsikter och väntar på ett framtida bra affärsförhållande.

Det skulle nu vara möjligt att ta fast egendom eller kontant tillgångar till de 8-fordringsägare som vill samla in fordringar. Mycket mycket möjligt sker följande: INGENTING.

Kronofogdens verkställande officer bestämmer hur han vill fortsätta. När det gäller Saabs pågående samtal med leverantörer och banker är det högst sannolikt att den verkställande tjänstemannen väntar på resultatet av samtalen först och sedan bestämmer.

Det är den mening som den svenska nyhetsbyrån TT anser från idag. Självklart finns det ingen garanti för att du stannar kvar.

Som alltid. Låt oss vänta, vi kommer att hålla oss svala. Sveriges brott fortsätter.

Text: tom@saabblog.net

Man tänkte på “Saab News Sweden: Nyheter från Kronofogden"

  • Saab älskar fram och tillbaka men Tyskland bashing jag tror inte ok. Ur min egen erfarenhet kan jag säga att leverantörer i Tyskland arbetar mycket bra för en ömsesidig överenskommelse.
    Leverans med partiell borttagning av de förorenade platserna är också ganska vanligt. Bortsett från det faktum att Saab i Tyskland inte skulle modiga galenskapen av en avskärmning på grund av att lämna rättigheter.
    Ändå, all lycka till fighters på och runt Saab, att detta märke bibehålls!

Kommentarer är stängda.