Saab News: Svar från Saab-leverantörer i Sverige och på andra ställen

Saab-anläggningen Trollhättan
Saab-anläggningen Trollhättan

I går har Saabs VD Victor Muller föreslagit att underleverantörer ska betala 10% av summan på de upplupna fordringarna, med resterande del i september. Fram till idag bör parterna fatta ett bindande beslut. I sitt hemland ser Saab fram emot förslaget.

Inte bara Svenake Berglie, chef för leverantörsförbundet, välkomnade förslaget. Även Markus Nyman, VD för leverantören IAC är positiv till saken, efter att han hade låtit idag på morgonen fortfarande negativ.

Sammantaget verkar det som ingenting hade som 10% bättre och du tror att en produktionsstart är en väg framåt, medan insolvens leder niergendwohin i Sverige tror. De svenska leverantörer har hittills varit anmärkningsvärt tålamod med Victor Muller och Saab. Svenska solidaritet?

Det ser mycket värre ut på andra håll, utanför Sverige. Situationen där är mycket mer skeptisk. Lars Holmquist, vd för den europeiska leverantörsföreningen CLEPA, ser lite godkännande för Saab -förslaget. Victor Muller, säger Holmquist, skriver "Cash on Delivery" i sitt förslag, men med det betyder en betalning efter fem eller sex dagar. I Holmquists ögon är detta inte en betalning vid leverans - utan en ny betalningstid.

”När jag köper en pizza betalar jag för pizzan. Det är ”Kontant vid leverans. Jag säger inte att jag kommer tillbaka om en vecka och sedan betalar, säger CLEPA: s vd. Han har inget förtroende för ytterligare leverantörskrediter för Saab.

Vi känner inte till formuleringen i Mullers brev. Begreppet ”kontant betalning” gick igenom svensk press idag, men det blir svårt att inse.

Har leverantörerna ett val?

VD för FKG, Svenake Berglie, tycker nej. Med en Saab -konkurs skulle alla ha förlorat. Marcus Nyman från IAC Group Sweden ser det på samma sätt. Han välkomnar "Saabs öppenhet" och att företaget nu kommunicerar med sina fordringsägare. "Den första produktionsstarten var dåligt förberedd, jag tror att den här gången är bättre planerad".

Hur bestämmer de stora europeiska leverantörerna, som Valeo? Saab kommer inte ha det lika lätt som de relativt små svenska företagen. Utan säkerhet, i form av en bankgaranti, kommer det till exempel inte mycket att göra.

Vad Saab skulle behöva i den här situationen skulle vara en ekonomichef som företaget inte har haft på länge. Som Victor Muller sa om Spyker CFO Go: s avgång så vackert "behöver företaget inte två finansdirektörer". Har han glömt att han inte har någon längre, eller är det inte viktigt för Muller? Eller tror Muller att han nu kan göra allt i personlig fackförening? Det verkar så.

För till och med en bra CFO på Saab skulle räcka för att få slut på denna obetydliga upp-och nedgång i Trollhättan. Han kunde ge klarhet i den ekonomiska situationen och återuppbygga förtroendet hos leverantörerna.

Text: tom@saabblog.net