Saab News Trollhättan: Leverantör Lear släpper 163 anställd

Lear, Saabs leverantör av bilstolar, avfyrade alla sina 163-anställda på Trollhättans webbplats idag. Som Ulf Holmeby, en fackföreningsrepresentant på Lears fabrik, sa 111 är involverad i produktion och 52-anställda i förvaltningen. Anledningen till likvidationen av webbplatsen är 7 Weekly Crisis på Saab. Så sent som i februari anställdes nya anställda hos Lear för att förbereda platsen för produktion av nya platser för nya Saab-modeller. Vid den tiden bedömdes perspektiven med eufori, idag ser det ut som det är värre.

Den nuvarande situationen på Saab har förbättrats igen, men Lear ville inte vänta längre. Ulf Holmeby hoppas, när han berättar för pressen, att ”Victor Muller gjorde allt rätt den här gången med Pang Da”. Han anser inte att uppsägningarna är oåterkalleliga. Lears ledning har hittills varit otillgänglig för kommentarer.

Inte en bra början på dagen och ingen bra nyheter för Trollhättan. Men Saab är i förhandlingar med leverantörerna och förbereder produktionen. Kanske kommer det att övertyga Lear om Saabs framtid och spara platsen nära växten. Vi håller fingrarna korsade.

Text: tom@saabblog.net

Man tänkte på “Saab News Trollhättan: Leverantör Lear släpper 163 anställd"

  • blank

    man kan säkert anta att detta beslut fattades av lear före avtalet med pang da i moderbolaget och inte nödvändigtvis är en direkt reaktion på nuvarande omständigheter. ju större företag, desto långsammare malar ...

Kommentarer är stängda.