Saab News Trolhättan: Saab förhandlar med leverantörerna

Svensk press rapporterar att Saabs förhandlingar med leverantörer pågår för fullt. Det är inte känt om kontrakt redan har tecknats. ”Det är viktigt”, säger Svenåke Berglie, leverantörens ordförande, ”att göra avtal med alla leverantörer, några räcker inte. Kanske kan vissa delar eftermonteras, men så långt som möjligt bör allt vara tillgängligt i början av produktionen ”.

Saab har fått 60 miljoner från Gemini och Pang Da under de senaste dagarna. En annan 15 miljoner € sägs komma från 30-dagar från Kina, till vilken 30-miljoner från ett EIB-lån för vidare utbetalning väntar. Naturligtvis ville den kritiska svenska pressen veta om Saab betalade de aktuella skatterna. Vi kan meddela Saab har.

Slutligen går det i Sverige. Väntetiden har pågått för länge.

Text: tom@saabblog.net