Saab News Stockholm: Hawtai och Gemini-ansökningar på NDO

Svensk skuldhantering
Svensk skuldhantering

Riksgälden fick idag två ansökningar om Saabs ägarbyte. Riksgäldens kommunikationschef Unni Jerndahl sa att både en motion från Hawtai Motor Group och en rörelse från Gemini Investment Fund har mottagits.

Hawtai önskar förvärva miljontals € 120% till Spyker / Saab för 29.9 och är ytterligare ett lån på 30 miljoner i form av ett konvertibelt skuldebrev, som också kan omvandlas till 6 månader Spyker-aktier. Hawtai skulle Saab storägare i 6 månader och kunde övriga aktieägare eftersom Hawtai skulle hålla mer än 30% av aktierna, lämna in ett bud på resterande aktier.

Gemini Investment Fund äger redan 8,11% av Spyker som vill låna ett lån på 30 miljoner i form av en konvertibel till Saab och konvertera ett annat lån till aktier. Eftersom Gemini då skulle korsa 10% -hindern måste skuldförvaltningen, den svenska staten, GM och EIB komma överens, liksom Hawtai-investeraren.

Det är inte känt hur många aktier Gemini kommer att förvärva. Intressant: Den nya kinesiska ägaren betalar 4 x per aktie lika mycket som Gemini. För Gemini Convertible Bond för 30 miljoner € kan investeraren få 6% av Saab efter 29,9 månader, Hawtai betalar 120 miljoner € för den.

Gemini Investment är enbart av spekulation, tilldelad Vladimir Antonov-miljön. Nu för helgen tänkt högt. Hawtai är på väg till att bli majoritetsaktieägare. Tvillingarna verkar ta samma kurs. Finns det en intressekonflikt mellan denna vecka, mycket tyst Antonov och Hawtai?

Bara en tanke som jag sa om helgen - men på något sätt intressant.

Text: admin / saabblog.net