Saab News: EIB går mot Saab.

EIB i Luxemburg har varit tveksam, låt oss säga, med motvilja mot att frigöra säkerheter och starta nya aktieägare. EIB meddelar nu att den är redo att ansluta sig till Saab för att hitta ett sätt att finansiera det.

På medellång sikt kan man tänka sig att låna lånet en flexibel struktur som kan göra rättvisa mot de stora förändringarna hos Saab.

EIB vill nu spela en aktiv roll för att lösa situationen med de andra tre parterna, Riksgälden, GM och Saab.

Jo, det är en tysk tjänsteman, men den luxemburgska bankens första positiva signal under lång tid. Det verkar vara något positivt i den europeiska byråkratin för Saab. Det skulle vara dags.

Text: admin / saabblog.net