Saab News Stockholm: Saab rädda, byråkrati, hinder

Svensk skuldhantering
Svensk skuldhantering

Victor Muller satte kursen i en fantastisk kampanj för att säkerställa medelfristig finansiering av Saab och vidareutveckling av nya produkter. Allt som har inletts är på väg - men ännu inte i den säkra hamnen.

De svenska och europeiska byråkratierna säger och nickar utan grönt ljus från Stockholm och Luxemburg. Låt oss börja med den konvertibla obligationen Gemini Investment. Tvillingarna kommer antagligen att konvertera denna obligation till Spyker-aktier efter en sexmånadersperiod och kommer då i alla fall att äga mer än 6% av Spyker Saab. Allt över den magiska 10% -andelen måste godkännas av den nationella skuldförvaltningen, den svenska regeringen, EIB och GM. Hawtai Motor Groups inträde är 10% plus en konvertibelobligation - även här måste den godkännas. Antonovs inträde - samma gäller här.

Utan Gemini konvertibelt obligationer kommer inga extra pengar att flöda från Luxemburg. Allt beror på byråkratin. Spicy: Danmarks Barr från Riksgälden, som måste skriva ett uttalande för den svenska regeringen, har inte fått någon ansökan om Hawtai Motor Group eller Gemini Investments. Pärr Issakson från EIB har inte fått några förfrågningar om ägarbyte.

Det finns mycket att göra i Trollhättan nu. Leverantörer måste komma ombord och ansökningar till Stockholm och Luxemburg måste inledas.

Text: admin / saabblog.net