Breaking News: Svenska kejserliga skuldförvaltningen godkände Vladimir Antonov.

På telefon från den nuvarande konferensen i Stockholm. Reichsverwaltungsverwaltung godkänner Antonovs inträde i Saab. Ytterligare information kommer att följa.