Saab Crisis: IF Metal kräver tydlighet från Saab

Ordföranden för Svensk Metallbearbetning, Stefan Löfven, kräver en förtydligande från Saab om EIB: s krav. Han tror att den nuvarande osäkerheten gör situationen ännu värre för företaget och dess anställda.

Enligt pressrapporter begärde EIB Saab på måndag torsdag att återbetala det redan delvis utbetalade lånet över 90-dagar. För detta godkänner EIB den önskade fastighetsavtalet. Hittills har cirka 220 miljoner betalats ut till Saab. Det finns ingen tydlig åsikt från antingen Saab eller EIB.

Utan överenskommelse med EIB får Saab inte det brådskande lånet för att starta produktionen. Saab har avvisat EIB-fordringar, vilket ännu inte har bekräftats.

Källa: IF Metal

Text: admin / saabblog.net