Saab News: Slut på Saab Liquidity Crisis?

Svenska Dagbladet rapporterar för närvarande till 12: 35 Watch om välinformerade cirklar som regeringen idag kommer att släppa Saab-säkerhet. Det är säkert att Conversgruppen kring Vladimir Antonov tar denna säkerhet (det handlar om fastigheten) för att ge Saab ett snabbt överbryggande lån.

En bekräftelse från den officiella sidan är inte tillgänglig. Men andra svenska medier hänvisar nu till samma källa. Låter bra Vi fortsätter att rapportera.

Text: admin / saabblog.net

Källa: Svenska Dagbladet