Den svenska bilmarknaden i mars 2011

Saab 9-3 SportCombi Griffin
Saab 9-3 SportCombi Griffin

Saab redovisade en oproportionerlig ökning av försäljningen i mars till 2011. Men på en låg nivå, men Saab-talen har visat en positiv trend på hemmamarknaden i månader. De svenska privatkunderna och flottans chefer återfår förtroendet för varumärket från Västragötland.

En snabb titt på den svenska marknaden i mars.

Mars 2011 var den näst bästa månaden någonsin i Sverige. Under året ökade nya registreringar med 18% jämfört med samma period föregående år. I mars växte personbilsmarknaden med 15.1% jämfört med månad jämfört med månad. Under månaden fick 29.527 nya registreringar i Sverige.

Saab ökade försäljningen av 388 till 888-enheter, medan det andra svenska varumärket, Neighborhood Volvo, ökade försäljningen av 4.830 på 5.777-bilar. En allt viktigare roll i Sverige spelar diesel, vilket är relaterat till skatteincitament.

Från 47,7% till 60,4% ökade dieselandelen från år till år, i mars var andelen diesel i nya registreringar 59,0%. Dieselbilar med utsläpp under 120 g / CO2 är kraftigt subventionerade i Sverige för skatteändamål, medan produktionen av Flexi-bränslefordon delvis avvecklas eller redan har löpt ut.

Miljödiesel, som erbjuds av Saab, spelar en viktig roll i nya registreringar. Andelen gröna bilar steg därför till 38% i mars och i genomsnitt på 35.4%.

Saab med den nya 180 PS-miljödieselen i 9-3 SportCombi kan delta i en växande marknad. De första kopiorna av 9-3 Griffin TTID, som presenteras på Independence Day, kommer nu att rulla till kunderna och säkerställa en annan stor bit av de svenska godkännandena.

Källa: Bill Sweden

Foto: Saab Automobile