Saab årsnummer 2010: Fakta

Saabs siffror för 2010 är som väntat och lämnar lite utrymme för tolkning. Men är inte riktigt en överraskning heller. Den långsamt ökande försäljningen, kostnaderna för omstrukturering och start av produktion, ombyggnaden av återförsäljarnätverket och ... .. Listan är nästan oändlig.

Men antalet 2010 är numren från det förflutna. Inte framtiden. Och 2010 var ett tufft, exceptionellt år, som få företag har upplevt och få har överlevt.

Numren för 2010 i kort form:

Årlig omsättning 201o av 819,00 miljoner €, varav i 4. Kvartals 301,00 miljoner.

EBIT 2010: 140 miljoner € (förlust).

Nettoförlust i 4. Kvartal 2010: 39,00 miljoner efter 39,9 miljoner i 3. Quarter.

Kassaflöde: 115 miljoner € 2010.

Sälja bilar: 31.696, en ökning av 15% till 2009.

Sålda bilar 4. Kvartal 2010: 11.448, en ökning av 31% till 3. Kvartalet 2010.

Numren är som numren väntades. En stillastående produktion, nya produkter på gång. Var rättvis vid tolkningen av dessa nummer. Trenden mot slutet av året var klart upp.

2010 har varit tufft, men Saab har nya, lovande produkter i rörledningen för de kommande 36-månaderna. Och Saab har bra idéer och realistiska planer för att genomföra dessa idéer.

Normalt skulle vi berätta för dig nu och här, oroa dig inte för Saab, för Saab är på väg. Om inte för den svåra uppsägningen av Saabs vd Jonsson.

Källa: Spyker Cars NV / Saab Automobile AB

Text: admin / saabblog.net