Grön diesel från Sverige

Grön utveckling från Sverige
Grön utveckling från Sverige

Gröna utvecklingar kommer inte bara från Trollhättan i Saab, men också från andra svenska företag.

Det svenska mineraloljeföretaget PREEM har meddelat utvecklingen av den första "världsomspännande gröna diesel".

Som den svenska upplagan av "The Local" skriver minskar utsläppen med 16% jämfört med konventionellt dieselbränsle. PREEM uppnår denna minskning genom att tillsätta tallolja, en tallolja som är en biprodukt från produktionen av cellulosa.

En typisk svensk lösning, eftersom tallolja endast är tillgänglig i områden med lämpligt skogsbruk. Bränslet kommer att finnas tillgängligt på svenska PREEM-stationer från 9.04.2011 och är något dyrare än konventionell diesel. Enligt aktuell information finns det inga restriktioner för tankning för fordon som tidigare drivits med konventionella dieselbränslen.

Preem har investerat 300 miljoner kronor i utvecklingen av det nya bränslet genom sin egen räkning och verpricht genom grön diesel större CO2 avdrag för den svenska miljön än tidigare av biogas och bioetanol fordon tillsammans.

Tillverkare: Preem