Svenskar tror på Saabs framtid

Dagens Industri
Dagens Industri

Dagens Industri, den stora svenska företagstidningen, har inlett en undersökning om hur svenskarna ser Saabs framtid.

Man frågade om Saab i de kommande 3-åren skulle fortsätta att existera som en stor svensk biltillverkare.

Valet av möjliga svar var följande:

- Ja, Saab fortsätter att existera med de nuvarande ägarna.

- Ja, Saab fortsätter att existera men med andra ägare.

- Nej.

- Jag vet inte.

1046-personer intervjuades, och 59% tror på Saabs framtid. Men bara 14,6% tror att Saab i 3 år, är fortfarande i samma ägare, medan 44,5% av de tillfrågade förväntar sig en förändring i ägarstrukturen.

Survey Dagens Industri på Saabs framtid
Survey Dagens Industri på Saabs framtid

Cirka 24% av de tillfrågade svenskarna ser framtidsutsikterna som negativa, medan 17% svarade ”jag vet inte”.

Intressant nog ser deltagare mellan 15-22 år framtiden optimistiskt, medan åldersgruppen 56-80-åringar ser Saabs framtid negativt.

Men 15 - 22-åringarna är morgondagens köpare och därför framtiden.

Källa: Dagens Industri